PORIADOK SALÓNU

Otváracie hodiny a parkovanie

Pondelok - Sobota: len na objednávky
Parkovacie miesta sú v priamej blízkosti hotela , pre zákazníkov salónu zdarma.

 

Rezervácia a jej zrušenie

Salón funguje na princípe objednávkového systému.
Objednať sa môžete telefonicky na čísle 0905 276 136 v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 19:00 hod.

Láskavo Vás prosím, aby ste prípadné zrušenie rezervácie uskutočnili podľa možnosti najneskôr 24 hodín pred objednaným termínom.

 

Príchod

Odporúčam Vám aby ste svoj príchod uskutočnili minimálne o 5 min. skôr pred Vašim dohodnutým termínom.
Tento časový interval Vám umožní absolvovať krátky rozhovor o Vašich očakávaniach z procedúr, alebo ho môžete využiť na občerstvenie a osvieženie.
Občerstvenie v salóne/ studené a teplé nápoje sú zdarma/
Prosím Vás, aby ste pochopili, že pri neskorých príchodoch nezaručujem dodržanie času plánovanej procedúry.
Vaša procedúra skončí v plánovanom čase, tak, aby to nemalo negatívny vplyv na ďalšieho zákazníka.

 

Zdravotný stav

Nakoľko niektoré ošetrenia a procedúry môžu mať vplyv na Váš zdravotný stav, budete pri prevej návšteve požiadaní o vyplnenie zákazníckej karty.
Samostatný dotazník sa vyplňuje tiež v prípade niektorých procedúr ako sú napr. ošetrenie Hydrafacial, Sexy lashes.

 

Etiketa

Prostredie salónu ponúka každému hosťovi možnosť relaxácie v príjemnom prostredí.
Podľa možnosti Vás prosím o prepnutie Vašich mobilných telefónov do režimu “tichý“.

 

Čistota

Kôli udržaniu čistoty, hygieny a bezpečnosti v salóne, sú všetky nástroje a prístroje dôkladne očistené/prípadne sterilizované/ po každom použití.
Podrobnejšie informácie o Ochrane a bezpečnosti zdravia pri práci sú v Prevádzkovom poriadku umiestnenom v salóne. V celom salóne platí zákaz fajčenia.

 

Predaj výrobkov

Aby ste mohli pokračovať v starostlivosti o seba aj doma, ponúkam Vám predaj niektorých kozmetických výrobkov.

 

Darčekové poukážky

V ponuke sú darčekové poukážky, ktorými môžete obdarovať svojich priateľov alebo blízkych pri akejkoľvek príležitosti.
Sú k dispozícii v hodnotách 50, 100, 150, 200, 300 Eur.
V prípade požiadania na poukážke nemusí byť uvedená zaplatená suma.

 

Kalkulácia cien

Aktuálny cenník je k dispozícii v salóne.
Niektoré ceny kde je uvedené „od“ sú orientačné, závisia od množstva spotrebovaného materiálu, času a náročnosti úkonu.